Úvodem nám dovolte vyjádřit s úctou pár slov o autorovi těchto stránek, který věnoval více než poslední dekádu svého života studii všemožných knih a historických záznamů, chozením se svým fotoaparátem po místní krajině a pídění se po zapomenutých štolách, haldách, ale i třeba orchideích či titěrných masožravkách ve snaze pozvednout Jáchymov z prachu zapomění a ukázat místním obyvatelům tak i náhodným návštěvníkům či nadšeným „šutrákům“, slávu a bohatství skryté uvnitř i na povrchu tyčících se jáchymovských kopců. Byl skutečným jáchymovským patriotem a jeho brilantním znalcem. Ač nebyl místním rodákem, jeho nadšení pro mineralogii ho zavedlo již v útlém mládí právě sem kde mu zprvu učarovaly minerály a po té i celá místní historie a vryly se mu hluboko pod kůži. Tento vpravdě milostný vztah trval se zápalem a intenzitou jemu vlastní celičké půl století než si ho Permon povolal do své říše – pro něj jistě nebeské.

 

Tyto jeho stránky, na které jste snad s úmyslem, snad náhodou, právě zabrouzdali jsou k dnešnímu dni tím nejrozsáhlejším dílem o jáchymovském revíru kdy sepsaným.

 

K autorově památce a dle jeho vize, společně s úzkým okruhem jeho blízských, připravujeme knižní vydání v omezeném nákladu k oslavám 500tého výročí založení hornického města Jáchymova.

 

2Limitovaná knižní edice autorského díla

RNDr. Jana Hlouška, jejíž záměrem je přinést čtenáři ucelený pohled na místní historii, geologii i botaniku a pozvednout slávu a jedinečnost Jáchymova z prachu zapomnění.

 

RNDr. Jan Hloušek (10. 3. 1950 – 27. 4. 2014) věnoval objevování tohoto věhlasného i věhlasně zapomenutého místa padesát let svého života. Už v průběhu vysokoškolských studií se stal expertem na mineralogii jáchymovského ložiska a své znalosti nikdy nepřestal prohlubovat. Se svou odbornou prací se zapsal mezi světové kapacity v oboru. Byl vskutku renesančním člověkem s obrovským rozsahem znalostí a zájmů a pro Jáchymov, jenž se mu vryl hluboko do srdce, se stal bez nadsázky druhým Agricolou.

 

JÁCHYMOV – JOACHIMSTHAL

je ojedinělou prací encyklopedického rozsahu, která vyčerpávajícím způsobem čtivě popisuje snad vše, čím si Jáchymov za uplynulých 500 let své historie prošel. Opírá se nejen o podrobné studie historických i novodobě psaných materiálů, nýbrž i o vlastní odbornou práci autora. Své poznatky a objevy shrnuje doktor Jan Hloušek typicky osobitým a pro mnohé beze sporu i velmi kritickým, leč věcným, popisem dané problematiky v místě a čase.

 

O svém zájmu o tuto limitovanou knižní edici prosím pište na

hlousek.jachymov@gmail.com , nebo volejte na telefonní číslo 773 034 445.

 

Pro bližší informace pak můžete nahlédnout do:

PREZENTACE KNIHY (v PDF)

PREZENTACE KNIHY (v PowerPointu)

 

..a pro všechny zvídavé zájemce je rovněž připravena malá ukázka ...

 

V neposlední řadě pak nutno zmínit jedinečnou kolekci jáchymovských mineralů, kterou Jan Hloušek za svého života připravil a věnoval Královské mincovně v Jáchymově pro zraky všech v nově rozšířené expozici geologie a mineralogie.

 

Od listopadu 2016 budete zde i moci nahlédnout do tištěné publikace těchto stránek a dílo si do vyprodání jeho zásob zakoupit.