Úvodem nám dovolte vyjádřit s úctou pár slov o autorovi těchto stránek – Janu Hlouškovi, který věnoval více než poslední dekádu svého života studii všemožných knih a historických záznamů, chozením se svým fotoaparátem po místní krajině a pídění se po zapomenutých štolách, haldách, ale i třeba orchideích či titěrných masožravkách ve snaze pozvednout Jáchymov z prachu zapomění a ukázat jak místním obyvatelům tak i náhodným návštěvníkům či nadšeným „šutrákům“, slávu a bohatství skryté uvnitř i na povrchu tyčících se jáchymovských kopců. Byl skutečným jáchymovským patriotem a jeho brilantním znalcem. Ač nebyl místním rodákem, jeho nadšení pro mineralogii ho zavedlo již v útlém mládí právě sem kde mu zprvu učarovaly minerály a po té i celá místní historie a vryly se mu hluboko pod kůži. Tento vpravdě milostný vztah trval se zápalem a intenzitou jemu vlastní celičké půl století než si ho Permon povolal do své říše – pro něj jistě nebeské.

 

Tyto jeho stránky, na které jste snad s úmyslem, snad náhodou, právě zabrouzdali jsou k dnešnímu dni tím nejrozsáhlejším dílem o jáchymovském revíru kdy sepsaným.

 

K uctění památky Jana Hlouška bude za spolupráce jeho blízských přátel a kolegů naplněna jeho vize a tato publikace vydána v tištěné podobě jako dar Jáchymovu, jeho občanům a obdivovatelům k 500. výročí založení města.

 

Kniha vyjde v listopadu 2016 a my Vás tímto srdečně zveme na její křest v sobotu, 26. 11. 2016 v 16.00 h. do jáchymovské Královské mincovny. K této slavnostní události se rovněž přidává město Jáchymov, které při této příložitosti udělí Janu Hlouškovi vyznamenání Čestného občana za jeho celoživotní práci úzce spjatou s Jáchymovem a to především v oblasti mineralogie skrze níž pomohl tuto geologicky bohatou lokalitu proslavit daleko za hranicemi města, ba i naší republiky.

 

2Anotace knihy:

 

JÁCHYMOV-JOACHIMSTHAL je limitovanou knižní edicí autorského díla 
RNDr. Jana Hlouška, jejíž záměrem je přinést čtenáři ucelený pohled na místní historii, geologii i botaniku a pozvednout slávu a jedinečnost Jáchymova z prachu zapomnění.

 

RNDr. Jan Hloušek (10. 3. 1950 – 27. 4. 2014) věnoval objevování tohoto věhlasného i věhlasně zapomenutého místa padesát let svého života. Již v průběhu vysokoškolských studií se stal expertem na mineralogii jáchymovského ložiska a své znalosti nikdy nepřestal prohlubovat. Se svou odbornou prací se zapsal mezi světové kapacity v oboru. Byl vskutku renesančním člověkem s obrovským rozsahem znalostí a zájmů a pro Jáchymov, jenž se mu vryl hluboko do srdce, se stal bez nadsázky druhým Agricolou. 

 

Tato publikace je ojedinělou prací encyklopedického rozsahu, která vyčerpávajícím způsobem čtivě popisuje snad vše, čím si Jáchymov za uplynulých 500 let své historie prošel. Opírá se nejen o podrobné studie historických i novodobě psaných materiálů, nýbrž i o vlastní odbornou práci autora. Své poznatky a objevy shrnuje doktor Jan Hloušek typicky osobitým a pro mnohé beze sporu i velmi kritickým, leč věcným, popisem dané problematiky v místě a čase.

 

Základní informace o publikaci:

Hlavní název: JÁCHYMOV - JOACHIMSTHAL
Podtitul: Jáchymov, horský urbanistický skvost, který o návštěvníky nestojí…
Jméno autora: Jan Hloušek
Části: Díl I. (počet stran: 596) a Díl II. (počet stran: 540)
Vydavatel: Vydáno vlastním nákladem Kateřinou Hlouškovou, Jáchymov
Grafické úpravy: Jiří Jaroš (www.vytrhanozkontextu.cz)
Tisk: AMOS repro, spol. s r. o., Ostrava
Pořadí vydání: První

Počet výtisků: 250 ks
Vazba: Vázaná 
Formát: 200 x 240 mm
Měsíc a rok vydání: Listopad 2016 
ISBN: 978-80-260-0652-6

Orientační cena: 1500 Kč

Cena v předprodeji: 1350 Kč (do dne křestu 26. 11. 2016)

 

Vy, kteří snad máte o toto limitované knižní vydání zajem, můžete zde shlédnout malou ukázku.

Své objednávky či zájem o účast na křtu nám pak prosím zasílejte 

na e-mail: hlousek.jachymov@gmail.com, či telefonním čísle 773 034 445.

 

V neposlední řadě pak nutno zmínit i jedinečnou kolekci jáchymovských mineralů, kterou Jan Hloušek za svého života připravil a věnoval Královské mincovně v Jáchymově pro zraky všech v nově rozšířené expozici geologie a mineralogie. Zde bude od 26. listopadu 2016 Janova kniha do vyprodání zásob rovněž v prodeji či k nahlédnutí.